VALPHÄNVISNING VIA SVENSKA SCHIPPERKE RINGEN

Den 6 februari 2018 beslutade styrelsen för Svenska Schipperke Ringen om ett nytt
Uppfödarpaket som gäller från den 1 januari 2018.

SSR:s uppfödarlista
För att vara med på SSR:s uppfödarlista ska uppfödaren:
o   vara fullbetalande medlem i rasklubben,
o   följa svensk djurskyddslagstiftning och jordbruksverkets föreskrifter,
o   följa SKK:s grundregler, avelspolicy och registreringsregler,
o   arbeta i enlighet med eventuella riktlinjer och strategier i RAS,
o   ha ett registrerat kennelnamn eller ha fött upp minst en kull schipperkevalpar.
 
Uppfödaren betalar ingenting för att stå med på uppfödarlistan så länge denne inte föder upp några valpar. I samband med att valpar registreras i SKK betalar uppfödaren 100 kronor per registrerad valp till SSR. Denna avgift ska komma uppfödarna till godo på olika sätt. Det kan vara genom uppfödarmöten, föreläsningar mm. Förutom detta ingår ett subventionerat gåvomedlemskap till de valpköpare som önskar bli medlemmar i rasklubben.
Den enskilda uppfödaren svarar själv för att följa såväl klubbens som SKK:s regler. Styrelsen tar inget ansvar för att kontrollera att uppfödaren följer ovanstående regler.

Annonsera valpkull på SSR:s hemsida
För att få annonsera valpkullar på hemsidan ska uppfödaren uppfylla samma krav som gäller för att finnas med på uppfödarlistan. SSR rekommenderar att icke svenskfödda avelsdjur (dvs importerade avelsdjur eller då utländska hundar används vid parning) bör vara DNA-testade avseende MPSIIIB. Alternativt hereditärt fria från MPSIIIB genom att båda föräldrarna är testade och friförklarade.

Gåvomedlemskap
Köpare av valp, för vilken uppfödaren betalt 100 kronor i valpavgift, får ett gåvomedlemskap i rasklubben om valpköparen så önskar. 
Det är av största vikt att alla uppfödare rekommenderar medlemskap till sina valpköpare och att styrelsen, uppfödarna och alla medlemmar tillsammans arbetar för att rasklubben har en så bra och attraktiv verksamhet att valpköparna väljer att vara kvar som medlemmar.

Avelsrekommendationer
Klubbens avelsrekommendationer följer rekommendationerna i RAS.
 
Valpkull finns för hänvisning på SSRs hemsida tills valparna är 10 veckor gamla. Om fortsatt hänvisning önskas, ska uppfödaren meddela valpinformatören om antal kvarvarande valpar, annars tas kullen bort från hänvisning. Fortsatt hänvisning sker i så fall tills valparna är sålda och annonsen läggs överst.

Uppfödaren meddelar kassören (ansvarig för medlemsregistret) valpköparnas kontaktuppgifter för att de ska få gratis medlemskap år 1. 

Bild: Ylva Kaati Hundar: Snocrib Adrena-Lynn och Snocrib Ally-Gator
Bild: Tiina Ekström Hund: Olle
Bild: Evelina Kongbäck