Beteende- och personlighetsbeskrivning hund & Mentalbeskrivning hund 

Alla hundar och hundraser är inte likadana. Vilken personlighet har din hund? Är den lekfull, trygg, energisk, glad i människor? Det kan BPH ge dig svaren på!

Svenska Kennelklubbens mentalbeskrivning BPH är utformad för att passa alla hundar. Den hjälper dig som hundägare att lära känna din hund lite bättre och är värdefull i avelsarbetet för uppfödare, ras- och specialklubbar.

Beskrivningen tar omkring 45 minuter och innehåller åtta olika moment. Syftet är att få en bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika situationer. Det handlar bland annat om att möta främmande personer, att leka, att arbeta för att komma åt mat och att stöta på överraskningar.


Klicka på rubriken för att läsa mer hos SKK!
Mentalbeskrivning Hund (MH) används
både för att beskriva egenskaperna hos en enskild hund av brukshundsras och som ett underlag i avelsarbetet.

Mentalbeskrivning Hund, MH, består av tio standardiserade situationer där ett antal delmoment graderas i en intensitetsskala. Syftet är att beskriva hundens sociala förmåga, rädsla, aggressivitet och lekfullhet med mera. Huvudman för MH är Svenska Brukshundklubben och beskrivningen är framtagen för brukshundar.

Klicka på rubriken för att läsa mer hos SKK!


Resultaten från BPH redovisas i SKK Avelsdata. Här finns information både på ras- och individnivå. För special- och rasklubb är det angeläget att få en helhetsbild av en population, medan man som uppfödare/hundägare kan vara mer intresserad av enskilda hundars resultat. BPH säger inte allt om en ras eller hund men möjliggör en objektiv jämförelse vid t ex avelsurval och diskussioner kring hundars och rasers mentala egenskaper. BPH beskriver enbart hundars beteende. Att värdera vad som är bra eller eventuellt mindre önskvärt är en fråga för special-/rasklubb och uppfödare.

Klicka på rubriken för att läsa mer hos SKK!