Foto: Rebecka Högegård Hund: Corinnas Illustra

MPSIIIb - Sanfilippos sjukdom

I stort sett alla raser förekommer sjukdomar, så även hos Schipperken, här nedan beskriver vi MPS3b. Rasen förekommer inte i något hälsoprogram och där med finns inga speciella krav på hälsoundersökningar för registrera valpkull.

MPSIIIb är en ärftlig sjukdom som visar sig oftast när hunden är mellan 2-4 år. Sjukdomen är ovanlig i Sverige, däremot rekommenderar Svenska Schipperke Ringen att importerade hundar testas. En hund kan vara fri, bärare eller sjuk i denna sjukdom, om bägge föräldradjuren är bärare av sjukdomen finns risk för att valpen ärver bägge generna och insjuknar i MPSIIIb. För att veta hur det ligger till för hunden kan hundägare välja att DNA-testa sin hund. Provet skickas till universitet utomlands. Om hunden är sjuk i sjukdomen får den inte avlas vidare med, är den bärare ska den korsas med en som är fri från sjukdomen. Är bägge föräldrarna fria från sjukdomen så blir valparna automatiskt friförklarade och kallas då Hereditärt Fri.

Har du testat din hund för MPS3b? 
Svenska Schipperke Ringen rekommenderar att du som importerar Schipperke till Sverige testar din hund för MPS3b. Test-resultatet önskar vi få inskickat till oss, till följande adress: sekr.schipperkeringen@gmail.comgenom att maila oss testresultatet godkänner du att vi publicerar att test genomförts i listan nedan samt att vi arkiverar testresultatet i vår styrelse-portal. 

År

2023

2023

2021

Namn

I ́m Original Izuse Dragi

Hopescotch's April Snow

Erbium Calendula

Reg.nr

SE22075/2023

SE29795/2022

SE54667/2020

Kön

H

T

T