Fotograf: Rebecka Högegård Hund: Corinnas Felicia

STADGAR

Här kan du ladda ner och läsa föreningens stadgar från 2004, 2018 och de nu gällande från 2020.

 
Stadgarna från 2018 justerades på begäran av SGVK så att de överensstämde med SKK:s typstadgar och antogs av årsmötet 180310. Dessa stadgar fastställdes dock aldrig av SGVK.
Stadgarna från 2020 justerades på begäran av SGVK på så sätt att tiden för årsmötet skall hållas senast utgången av februari månad, i stället för som tidigare utgången av mars månad. Dessa stadgar antogs av årsmötet i mars 2019 och fastställdels av SGVK 2020.