Schipperke Nytt är Svenska Schipperke Ringens medlemstidning. Vårt mål är att den ska vara en given läsning för varje schipperke-entusiast. Den ska tillgodose alla medlemmars intressen och vara Schipperke Ringens ansikte utåt. Tidningen kommer ut med fyra nummer per år till medlemmar, med utgivning i mars/april, juni, september och december.

Innehåll som vi vill förmedla är:

  • Schipperke Nytt ska spegla det arbete som sker inom föreningen Svenska Schipperke Ringen så som avel, hälsa, BPH/MH, tävlingar, styrelsearbete, uppfödarträffar samt spegla de aktiviteter som sker nationellt och internationellt.
  • Schipperke Nytt ska främja goda schipperkeliv genom att ge tips på aktiviteter, träning och omvårdnad och hälsa. Den ska skriva om träning och uppmana och utmana till tävling. Tidningen ska lyfta fram schipperkeekipage på tävlingsplan på alla nivåer.
  • Schipperke Nytt ska förmedla kunskap om schipperkerasen i form av artiklar, notiser, rapporter och kåserier.
  • Schipperke Nytt ska ha bredd och vara en tidning för alla schipperkeägare – oavsett om du tränar och tävlar med din hund eller enbart har din hund som en kär familjemedlem.

Har du valpar påväg eller vill du att din kennel eller ditt företag ska synas för Schipperke-entusiaster? Du är välkommen att annonsera i vår medlemstidning.

Julannonser 2023

Som uppfödare är det traditionsenligt att skicka julhälsningar genom Schipperke Nytt. 
Önskar ni få hjälp med annonsen kan ni välja en mall här, vi debiterar 50 kr för denna tjänst.

Skicka uppgifter om annonsen till tidning.schipperkeringen@gmail.com

Schipperke Ringen har fyra kommunikationskanaler: medlemstidningen, hemsidan, facebook och instagram.
Annonser och medlemmarnas bilder, artiklar och förslag om ämnen skickas till följande mailadress: tidning.schipperkeringen@gmail.com


Önskar du bidra med bilder till hemsida, sociala medier samt medlemstidningen?
Vänligen maila bildbank.schipperkeringen@gmail.com.   Genom att skicka bilder till adressen godkänner ni att vi sparar bilder för framtida bruk inom Schipperke Ringens medier (hemsida, medlemstidning, sociala medier) ni får gärna bifoga namnet på fotograf och hund, men räkna inte med att det publiceras varje gång, även om ni lägger namn på bilden

Redaktör:
Ansvarig utgivare för tidningen är Svenska Schipperke Ringens ordförande Pia Bleckert.