Schipperke Nytt är Svenska Schipperke Ringens medlemstidning. Vårt mål är att den ska vara en given läsning för varje schipperke-entusiast. Den ska tillgodose alla medlemmars intressen och vara Schipperke Ringens ansikte utåt. Tidningen kommer ut med fyra nummer per år till medlemmar, med utgivning i mars/april, juni, september och december.

Innehåll som vi vill förmedla är:

  • Schipperke Nytt ska spegla det arbete som sker inom föreningen Svenska Schipperke Ringen så som avel, hälsa, BPH/MH, tävlingar, styrelsearbete, uppfödarträffar samt spegla de aktiviteter som sker nationellt och internationellt.
  • Schipperke Nytt ska främja goda schipperkeliv genom att ge tips på aktiviteter, träning och omvårdnad och hälsa. Den ska skriva om träning och uppmana och utmana till tävling. Tidningen ska lyfta fram schipperkeekipage på tävlingsplan på alla nivåer.
  • Schipperke Nytt ska förmedla kunskap om schipperkerasen i form av artiklar, notiser, rapporter och kåserier.
  • Schipperke Nytt ska ha bredd och vara en tidning för alla schipperkeägare – oavsett om du tränar och tävlar med din hund eller enbart har din hund som en kär familjemedlem.

Har du valpar påväg eller vill du att din kennel eller ditt företag ska synas för Schipperke-entusiaster? Du är välkommen att annonsera i vår medlemstidning.

Möjlighet att beställa fysisk tidning!

Från och med 2024 distribueras medlemstidningen i första hand digitalt till medlemmar. Men det finns fortsättningsvis möjlighet för medlemmarna att få tidningen fysiskt till självkostnadspris om 500 kr för samtliga fyra nummer under 2024. 

Mer information och registrering av fysisk tidning finns att hämta här!

Tips! Vi skickar ut tidningen i PDF-format förutom den digitala blädder-versionen per mail, den som är bifogad som PDF kan skrivas ut så ni får den i pappersform. 

Schipperke Ringen har fyra kommunikationskanaler: medlemstidningen, hemsidan, facebook och instagram.
Annonser och medlemmarnas bilder, artiklar och förslag om ämnen skickas till följande mailadress: tidning.schipperkeringen@gmail.com


Önskar du bidra med bilder till hemsida, sociala medier samt medlemstidningen?
Vänligen maila bildbank.schipperkeringen@gmail.com.   Genom att skicka bilder till adressen godkänner ni att vi sparar bilder för framtida bruk inom Schipperke Ringens medier (hemsida, medlemstidning, sociala medier) ni får gärna bifoga namnet på fotograf och hund, men räkna inte med att det publiceras varje gång, även om ni lägger namn på bilden

Redaktör:
Ansvarig utgivare för tidningen är Svenska Schipperke Ringens ordförande Pia Bleckert.