Här kan du se vilka som är med i styrelsen, vilka som är revisorer och suppleanter, samt vilka som utgör rasklubbens valberedning.
Vill du kontakta någon av oss hittar du e-postadresserna nedan. Det går också bra att kontakta oss via vårt kontaktformulär.
Har du något förslag till valberedningen finns ett formulär för det längst ner på den här sidan.

Styrelsemedlemmar

ORDFÖRANDE

Pia Bleckert 1 år
ordf.schipperkeringen@gmail.com
076 305 96 69

ORDINARIE LEDAMOT

Cajsa Modelius 2 år

Suppleant

Annica Nilsson nilan388@gmail.com
070 2174798

VICE ORDFÖRANDE /KASSÖR

Ulf Berg 2år 
hothammer2
@outlook.com
070 789 78 43

ORDINARIE LEDAMOT

Ulrika Söderlund 1 år

Suppleant

Linda Pettersson

SEKRETERARE/ LEDAMOT

Sanna Wallma 1 år
sekr.schipperkeringen@gmail.com
076 833 85 25

Suppleant

Liisa Sander

ORDINARIE LEDAMOT

Mariana Femling 1 år
    

Suppleant

Bodil Åslund Röst 

Revisorer

Revisor

Marianne Ors 1 år

Revisor

Bo Svensson 1 år

Revisorsuppleant

Åsa Edman 1 år

Revisorsuppleant

Johan Fornäs 1 år

Valberedning

Valberedning

Ewa Lönn 1 år
Sammankallande
tel.nr 070-316 59 33
plexis813@gmail.com

Valberedning

Evelina Kongbäck 2 år

tel.nr 073-447 39 76
evelinakongback@gmail.com

Valberedning

Gunilla Kärrbrand 1 år

tel.nr 073-826 99 17 info@husses.se

Önskar du veta mer om
styrelsearbete? 

Kontakta vår valberedning!

FÖRSLAG PÅ STYRELSEMEDLEMMAR

Här kan du lämna förslag på någon som du tror skulle passa i SSR styrelse, du kan även föreslå dig själv