Här kan du se vilka som är med i styrelsen, vilka som är revisorer och suppleanter, samt vilka som utgör rasklubbens valberedning.
Vill du kontakta någon av oss hittar du e-postadresserna nedan. Det går också bra att kontakta oss via vårt kontaktformulär.
Har du något förslag till valberedningen finns ett formulär för det längst ner på den här sidan.

Styrelsemedlemmar

Ordförande

Pia Bleckert, 1 år
ordf.schipperkeringen@gmail.com
076 305 96 69

Ledamot

Sanna Wallma, 2 år
076 833 85 25
tidning.schipperkeringen@gmail.com

Suppleant

Anna-Karin Johansson, 1 år

Vice ordförande/ledamot

Ulf Berg, 1 år
hothammer2
@outlook.com
070 789 78 43

Ledamot

Frida Svantesson , 2 år
    

Ge styrelsen feedback

Möjlighet att lämna anonyma tips, tankar, feedback, ris eller ros. Klicka på bilden ovan.

Ledamot/kassör 

Lovisa Johansson, 1 år
kassor.schipperkeringen@gmail.com


Ledamot

Cajsa Modelius, 1 år

Sekreterare/ledamot

Sara Wåhlén, 2 år

sekr.schipperkeringen@gmail.com 

Suppleant

Ulrika Söderlund, 1 år

Revisorer

Revisor

Marianne Ors 1 år

Revisor

Bo Svensson 1 år

Revisorsuppleant

Åsa Edman 1 år

Revisorsuppleant

Roland Nilsson 1 år

Valberedning

Valberedning

Ewa Lönn 1 år
Sammankallande
tel.nr 070-316 59 33
plexis813@gmail.com

Valberedning

Evelina Kongbäck 1 år

tel.nr 073-447 39 76
evelinakongback@gmail.com

Valberedning

Marie Gundelach Westin 2 år

tel.nr 073-826 99 17 info@husses.se

Önskar du veta mer om
styrelsearbete? 

Kontakta vår valberedning!

FÖRSLAG PÅ STYRELSEMEDLEMMAR

Här kan du lämna förslag på någon som du tror skulle passa i SSR styrelse, du kan även föreslå dig själv