Här kan du se vilka som sitter i styrelsen, vilka våra revisorer och suppleanter är,
samt även vilka personer som utgör rasklubbens valberedning.
Vill du kontakta någon av oss hittar du e-postadresserna nedan.
Det går också bra att kontakta oss via vårt kontaktformulär.
Har du något förslag till valberedningen finns ett formulär för det längst ner på den här sidan.

ORDFÖRANDE

Gunilla Kärrbrand
1 år
ordf.schipperkeringen@gmail.com
info@husses.se
tel.nr  073-826 99 17

VICE ORDFÖRANDE /LEDAMOT

Sanna Wallma
2 år
tel.nr 076 833 85 25

SEKRETERARE/ LEDAMOT

Pia Bleckert
2 år
sekr.schipperkeringen@gmail.com
tel.nr 076-305 96 69

LEDAMOT /KASSÖR

Berit Johnsson
1 år
kassor.schipperkeringen@gmail.com

ORDINARIE LEDAMOT

Mariana Femling

Suppleant

Gabrial Hurtado

Revisorsuppleant

Johan Fornäs
1 år

Valberedning

Bo Svensson
1 år

tel.nr 070-666 34 87
bo.sn@telia.com

ORDINARIE LEDAMOT

Gintare Mullback
2 år

Suppleant

Linda Pettersson

Revisorsuppleant

Åsa Edman
1 år

Valberedning

Evelina Kongbäck
2 år

tel.nr 073-447 39 76
evelinakongback@gmail.com

ORDINARIE LEDAMOT

Yvonne Määttä

Revisor

Charlotta Kabo Stenberg
1 år

Önskar du veta mer om
styrelsearbete? 

Kontakta vår valberedning!

Valberedning

Ewa Lönn
1 år
Sammankallande
tel.nr 070-316 59 33
plexis813@gmail.com

Suppleant

Liisa Sander

Revisor

Marianne Ors
1 år

FÖRSLAG PÅ STYRELSEMEDLEMMAR

Här kan du lämna förslag på någon som du tror skulle passa i SSR styrelse, du kan även föreslå dig själv