Några tips till dig som vill ta en valpkull

Foto: Ann-Louise Våring Hund: Corinnas Damina

Rasspecifik avelsstrategi

Är du intresserad av avel och har en tik som du vill para, då krävs planering. Det är viktigt att välja avelsdjur med omsorg. Alla tikar och hanar bör ej användas i avel. Vi vill alla föda upp sunda, friska och rastypiska hundar. Avel handlar om förädling av rasen.
 Innan du väljer hane bör du läsa igenom rasstandarden för schipperke och dokumentet RAS, Rasspecifik Avelsstrategi
.
Foto: Frida Svantesson, Hund: Schipphults Scilla

Vad kan förbättras till nästa generation?

Fundera på hur väl din hund stämmer in i rasstandarden och vad som kan förbättras till nästa generation. Ställ gärna ut din hund på en eller flera officiella hundutställningar för att få reda på vad en domare som kan rasen och är opartisk ser hos just din hund.

Foto: Evelina Kongbäck


Prata med din uppfödare

Prata gärna med uppfödaren till din hund. Förhoppningsvis kan du få goda råd och tips gällande avel. Titta i tikens stamtavla, förslagsvis tillsammans med uppfödaren som kanske känner till många hundar i generationerna bakåt. Vad kan du/ni identifiera för positivt och negativt gällande hälsa, rastyp, mentalitet etcetera.Välj hane med omsorg

När du gått igenom din egen hund är det dags att börja leta efter en hane. Ingen hund är perfekt enligt rasstandarden, hur mycket vi än älskar dem. Välj inte en hane ”bara” för att den finns nära. Välj avelsdjur med stor omsorg. Du som uppfödare skall ju kunna känna dig stolt över valparna, även då de är vuxna.

Ta kontakt med oss!

Du är naturligtvis välkommen att kontakta Svenska Schipperke Ringens avelsråd som kan verka som bollplank gällande dina avelsfrågor. Avelsrådet föreslår dock inga specifika hanar. Att följa Svenska Kennelklubbens regler gällande avel är för oss i Svenska Schipperke Ringen en självklarhet. Du finner dem via länken nedan.
 
Lycka till i ditt avelsarbete! 
Länkar:
Rasstandard för schipperke
RAS, Rasspecifik Avelsstrategi för schipperke
 Svenska Kennel Klubben, uppfödning
(i menyn till vänster finner du lagar, regler, tips och råd med mera)
SKK Avelsdata