Svenska kennelklubben tar över SSR:S medlemshantering

Från och med Oktober 2022 kommer SKK ta över vår medlemshantering. Detta kommer underlätta vår administration i styrelsen samt ge er medlemmar möjligheten för ett helt års medlemskap oavsett när under året det tecknats.

Bli medlem här!