Styrelsemöte 4 april

Nästa styrelsemöte planeras in tisdag 4 april kl. 19.00
Styrelsemötet sker digitalt och vi välkomnar medlemmarnas ärenden inför detta möte.