Styrelsemöte 24 januari

Nästa styrelsemöte planeras in tisdag 24 januari kl. 19.00
Styrelsemötet sker digitalt och vi välkomnar medlemmarnas ärenden inför detta möte.