Styrelsemöte 14 november 2022

Nästa styrelsemöte planeras in måndag 14 november då styrelsen träffas via länk. 

Medlemmar är välkomna att skicka in sina synpunkter, förslag och ärenden till sekreteraren.