Styrelsemöte 13 december

Nästa styrelsemöte planeras in tisdag 13 december kl. 19.00
Styrelsemötet sker digitalt och vi välkomnar medlemmarnas ärenden inför detta möte. 

MVH
Styrelsen