Påminnelse! Sommarträff/Rasspecial 2022

Varmt välkomna!
Inbjudan till Sommarträff och Officiell rasspecial 2022