Ny RAS

Nu har Schipperke Ringen tagit fram en ny rasspecifik avelsstrategi som du hittar i PDF-dokumentet ovan. Vi önskar att du som är medlem återkommer med synpunkter och/eller kommentarer till följande mail: schipperkeringen@gmail.com
senast 7 september 2022

Vad är en rasspecifik avelsstrategi?
En rasspecifik avelsstrategi (RAS) är en handlingsplan för aveln inom en viss ras. Ambitionen är att genom god och långsiktigt hållbar avel få bukt med vanliga ärftliga defekter hos rasen. Tanken är att RAS-dokumentet i första hand ska vara en vägledning och riktlinje för uppfödarna, men det tjänar också som konsumentupplysning för den som har planer på att köpa hund.
(Hämtad från: SKK.se)

Svar på fler vanliga frågor gällande RAS hittar du hos SKK.