Nu har vi ett register för MPS3b -testade hundar

Nu har vi äntligen uppfört ett register för MPS3b-testade schipperken i Sverige, alla Schipperke-ägare - även ni som inte är medlemmar, är välkomna att skicka in era resultat till oss. Detta är en viktig kunskap om sjukdomens utbredning i Sverige och i förlängningen bevarande av den friska rasen. 

Mer information och var du skickar in test-resultat hittar du här.