Hilde Nybom föreläsning nu tillgänglig på hemsidan

Ett stort tack till Hilde Nybom som föreläste med temat "Klassisk hundavel och modern vetenskap". Ni som inte hade möjlighet att höra henne live kan nu se den inspelade versionen under medlemssidorna.