Hamiltonplaketten 2021

På SKK´s kennelfullmäktige 22-24 oktober tilldelades, för andra gången i historien*, en schipperke kennel Hamiltonplaketten. Plaketten tilldelas uppfödare för deras dedikerade arbete för sin ras.

I år fick Agneta Lindberg, Kennel Faksimil, denna fina utmärkelse.
Schipperke Ringen skickar sina varma gratulationer till Agneta och tackar för hennes fina arbete genom åren.

* Förra gång Hamiltonplaketten tilldelades en Schipperke kennel var 1997. Då fick Agneta och Margit Johansson, Corinnas Kennel utmärkelsen.


Agneta Lindberg emottar utmärkelsen av SKKs VD Kees de Jong