Årsmötet 2021 är inställt

Styrelsebeslut SSR per capsulam 10/11- 2020

Med anledning av pågående pandemi samt den för dagen tillgängliga information som finns att tillgå från folkhälsomyndigheten samt SKK´s avrådan att hålla fysiska års- och fullmäktigemöten har Svenska Schipperke Ringens styrelse i majoritet fattat följande beslut. Det planerade årsmötet 27 februari 2021 ställs in och i enlighet med SKK föreningskommitté generella dispens skjuts upp till 2022.

Dispensen gäller inte om:
1 - Överordnad klubb eller SKK begär att klubben ska genomföra sitt årsmöte.
2 - 1/3 av medlemmarna skriftligen begär att årsmötet ska genomföras.
3 - Revisorerna begär att årsmötet ska genomföras.

Praktiskt innebär detta beslut att den styrelse som i dag representerar SSR sitter kvar även året 2021 och att inga motioner kan lämnas in förrän tidigast till årsmöte 2022.

Det går alldeles utmärkt att ändå framföra sina åsikter, förslag och synpunkter till styrelsen för behandling och ställningstagande under tiden fram till nästkommande årsmöte.

Styrelsen har även möjlighet att adjungera personer tillfälligt eller att ständigt delta i styrelsearbetet.

Styrelsen förordar även möjligheten för SSR att genomförande av framtida digitala årsmöten utreds grundligt, med tanke på uppkomna situation samt att det skulle gynna den demokratiska möjligheten för alla medlemmar att kunna delta i årsmöte oavsett var i landet man bor.

Länk till styrelsebeslut