Årsmöte 2022

Härmed kallas alla medlemmar till Svenska Schipperke Ringens årsmöte 2022
Lördagen den 26 februari kl 12.30
Lunch serveras från kl 11.30
Vi vill ha din anmälan om deltagande senast 1 februari.

Anmälan görs till vår kassör Berit Johnsson
mejladress: kassor.schipperkeringen@gmail.com
tel. kvällstid 070-668 03 44

OBS ny Lokal! Årsmötet hålls på Strängnäs Lokala Kennelklubb,
Malmgården Malmby, 645 94 Strängnäs

Efter årsmötet delas rosetter, diplom och andra utmärkelser ut

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet dvs. 29 januari

Reservationer för för eventuell ändring av plats och datum eller till digitaltmöte.