SSR-ANSLUTNA UPPFÖDARE AV SCHIPPERKE

Varje enskild uppfödare ansvarar själv för att dennes avel överensstämmer med gällande regelverk och avelsrekommendationer, samt att även försäkra sig om att den hane som används till tiken är lämplig.
Titta gärna vad SKK säger om avel:
Avel och uppfödning
Avel - broschyr (Avelspolicy, regelverk, bestämmelser, hälsoprogram, riktlinjer med mera)
Att föda upp hundar inom SKK

Klicka nedan för att hitta uppfödare i Norra, Mellan eller Södra Sverige:

Foto: Tiina Ekström Hund: Olle

Föder du upp Schipperke och vill stå med i listan? 

För att stå med i uppfödarlistan, annonsera valpkullar och ta del av uppfödarförmånerna förbinder du dig även till vissa åtaganden. Mer om uppfödarpaketet kan du läsa här.