SCHIPPERKER ATT PREMIERA

Varje år premieras schipperkeägare som vunnit priser med sin schipperke eller genomfört andra aktiviteter.
Dessa presenteras nedan.