Rasspecial i Ånnaboda 2019


Sista helgen i maj 2019 hölls rasspecial med gemensam schipperketräff i Ånnaboda.
Rasspecialen 2019 var lite annorlunda mot tidigare på så vis att det var ett samarrangemang med en annan rasklubb ingående i Svenska Gårds och Vallhundsklubben (SGVK), nämligen Club Berger des Pyrénées (CBP).
Samarbetet påbörjades idémässigt två år tidigare efter utställningen i Östervåla. Sammanfattningsvis fungerade samarbetet såpass väl att klubbarna bestämde att göra ytterligare ett samarrangemang 2020 på Tånga hed.

Vid våra rasspecialen hoppas vi samla så många som möjligt av klubbens medlemmar med tanken att det ska vara schipperkeårets höjdpunkt. Där ska både tävlingsintresserade och schipperkeägare som bara vill umgås med likasinnade i olika arangemang kunna delta och hitta någon aktivitet som tilltalar dem.

Resultat från utställningen och lite bilder dyker upp här så småningom.


Ånnaboda ligger ca 5 km norr om Garphyttan Nordic Camping Ånnaboda.
Fotot kommer från Campingens hemsida.