Arbetsgrupp för Utställningar

Denna grupp har en uppdragsbeskrivning som du finner här.

Medlemmar i gruppen är:
Berit Johnsson, Eva Ängwald, Pia Bleckert

Vill du komma i kontakt med arbetsgruppen för utställningar så kan du göra det via formuläret nedan.