Rasspecial med medlemsträff 4-6 juni 2021 inställd

Svenska Schipperke Ringen har fattat ett svårt men nödvändigt beslut om att ställa in den planerade medlemsträffen och rasspecialen 4-6 juni 2021. Beslutet har fattats på grund av den pågående Coronapandemin, dess restriktioner och den stora osäkerheten kring vaccinationstakten.